Drs. P - Ollekebolleke


Dagelijks voorstelling!

Wreedheden! Bloedbaden!

Roofdieren! Christenen!

Actie! mimiek!Ware juweeltjes van

Liefhebberijtoneel

Voor het geachte

Romeinse publiek!


---

Het ollekebolleke is een versvorm, in de jaren zeventig in het Nederlands taalgebied geïntroduceerd door o. a. Drs. P, genoemd naar het bekende kinderrijmpje dat hetzelfde metrum kent, hier ten gehore gebracht door het Veens Brulkoor.
Drs.... P beschreef de ollekebolleke in een ollekebolleke:
Dactylus! Dactylus!
Ollekebolleke
Tweemaal vier regels
Die rijmen aan ’t slot
Kreet, thema, één woord met
Zeslettergrepigheid
Moeilijk te maken
Maar wat een genot!