Anna Bijns (1493-1575) - Refereyn


Refereyn

ICk houde voorwaer dat de helle is gheborsten
En dat al de duvels zijn uutghecropen
Al om is twist niet alleen onder de vorsten
Maer de leecken naer alder papen bloedt dorsten
Seerst hatende die meest haer sonden nopen
Tes al ghelooven betrouwen en hopen
Maer penitentie te doene wilt elc schouwen*
Om dat Christus bloet voor ons es ghedropen

*Apoc. 1

Uit: Tweede boeck vol schoone ende constighe refereynen (Refereinen 1548)
Anna Bijns
editie Judith Keßler & J.B. Oosterman

bron: Anna Bijns, Tweede boeck vol schoone ende constighe refereynen. Marten Nuyts, Antwerpen 1548
Zie voor verantwoording: www.dbnl.org/tekst/bijn003refe02_01/colofon.htm

Vrije vertaling
Ik ben er zeker van dat de hel is opengebarsten
En dat alle duivels eruit zijn gekropen
Overal heerst twist niet alleen onder de vorsten
Maar ook de leken dorsten naar het bloed van alle papen (noot vert.: katholieken)
Terwijl ze degenen die het meest zondigen haten
Het is al vertrouwen stellen in geloven en hopen
Maar iedereen moet zich verdiepen in boete doen
Omdat het bloed van Christus voor ons is vergotenAnna Bijns (1493-1575)