Redbad Fokkema - Het doek van de dag

Vers

Zodra een beeld een spiegel wordt,
sla toe vernietiging. Niets ter wereld
blijft zichzelf gelijk. In deze vrees
te leven geeft werklijkheid geen schijn
van overleving. Antarctica gesmolten!
Al de tranen bewaart hij in zijn fles.

Redbad Fokkema (1938-2000)

Uit: 'Het doek van de dag', Em. Querido, 1990