Rainer Maria Rilke - Herfstdag


Herfstdag

Heer, het is tijd. De zomer was groots.
Leg uw schaduw op de zonnewijzers
en maak in ‘t veld de winden tomeloos.

Beveel de laatste vruchten vol te zijn;
geef hun nog twee zuidelijker dagen,
dring op hun voltooiing aan en jaag
de laatste zoetheid in de zware wijn.

Wie nu geen huis heeft, bouwt er geen meer.
Wie nu alleen is, zal het lang nog blijven,
zal waken, lezen, lange brieven schrijven
en rusteloos in lanen gaan, heen en weer,
als winden bladeren voorwaarts drijven.

Rainer Maria Rilke

Vertaald door Ad Haans

--

Herbsttag


Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren laß die Winde los.

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;
gieb ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süße in den schweren Wein.
Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

Rainer Maria Rilke


Uit: Das Buch der Bilder, 1902 en 1906