Michael Symmons Roberts - Ascension day (Hemelvaart)

Ascension day

In the Blue Lobster Café backyard,
the head chef – arms outstretched –
bears what looks like a body,

but conjures six cook’s shirts,
hot-laundered, pegged out,
dripping in a drench of sun.

As they dry, their half-hearted
semaphore becomes
more urgent, untranslatable.

Sex and death are in the air
this May morning: pollen and spent
blossom on an aimless breeze;

crab-backs, prawn skins, clams,
black-violet mussel shells,
all reek in sun-baked bin-sacks.

(vrije vertaling)

Hemelvaart

Op het achterplaatsje van het Blue Lobster Café
draagt de chef – met uitgestrekte armen –
iets wat op een lichaam lijkt,

maar tovert zes koksjasjes
heet gewassen, aan wasknijpers
druipend in een zonnevlaag.

Terwijl ze drogen, wordt
hun halfslachtige boodschap
dringender, onvertaalbaar.

Seks en dood zijn in de lucht
deze meimorgen: stuifmeel en uitgebloeide
bloesem op een doelloos briesje;

Krabbenschilden, garnalenhuid, kokkels
zwart-violette mosselschelpen,
stinken in zonverhitte vuilniszakken.

Michael Symmons Roberts (1963)

Foto Michael Symmons Roberts: Andrew Crowley