J.C. Bloem - Dichterschap

Dichterschap

Is dit genoeg; een stuk of wat gedichten,
Voor de rechtvaardiging van een bestaan
In ‘t slecht vervullen van onnoozle plichten
Om den te karigen broode allengs verdaan?

En hierom zijn der op een doel gerichten
Bevredigende dagen mij ontgaan;
Hierom blijft mij slechts zelf en lot betichten
In ‘t zicht van ‘t eind der onherkeerbre baan.

Van al de dingen die ‘k droomen zocht-
Erger: van alle, die ik wèl vermocht,
Is, nu hun tijd voorbij is, niets geworden

En ik kan zelfs niet, als mijn onbevreesd
Erkennen mij verwijst naar de verdorden,
Aanvoeren: maar mijn bloei is schoon geweest.

J.C. Bloem

Uit: Sintels

Uitgever: A.A.M. Stols, Den Haag