Drs. P - Filosofie


Filosofie

Filosofie, ook leuk
Waar dient het leven voor?
Wat is instinct
En waar komt het vandaan?

Ach, zulke vragen zijn
Onbeantwoordelijk
(Dit adjectief -
Zou het mogen bestaan?)

Drs. P

uit: 'Zeslettergrepigheid', 2009