Ghequetst ben ic van binnen (Anoniem - 14e eeuw)


Ghequetst ben ic van binnen

Ghequetst ben ic van binnen,
Doorwont mijn hert so seer,
Van uwer ganscher minnen
Ghequetst so lanc so meer.

Waer ic mi wend, waer ik mi keer,
Ic en can gherusten dach noch nachte;
Waer ic mi wend, waer ic mi keer,
Ghi sijt alleen in mijn ghedachte.

(Anoniem - 14e eeuw)