Daan Zonderland - Letterlijk


Letterlijk

Geachte Heer, ik moet u danken
voor het postpakket dat ik ontving.
Maar u vergeeft mij ongetwijfeld
een zekere teleurstelling.

Toen ik de hand vroeg van uw dochter
die ik hartstochtelijk bemin,
deed ik zulks niet in letterlijke,
doch overdrachtelijke zin.

Daan Zonderland (pseudoniem van Daan van der Vat, 1909 - 1977)