Ivo de Wijs - 6 Ollekebollekes6 Ollekebollekes

1
Nederlands-Indië
Slag in de Javazee
Schout-bij-nacht Doorman
Zei volgzaam: Ik ga

En hij verliet met zijn
Ongelijksoortige
Sombere crew
Soerabaja, jaja

2
Sterkte van Striking Force
(Slag in de Javazee)
Negen torpedobootjagers
(Zie noot)

Verder vijf kruisers met
Artilleriegeschut
Meer een eskadertje dus
Dan een vloot

Noot ter verheldering: Doorman (bevelhebber) vond zijn flottielje te oud en te slap, maar zelfs het wendbaarste vliegtuigdekmoederschip had nog geen kans gehad tegen de Jap.

3
Daar kwam de vijand aan
Pantser en overmacht
En - iets wat Doorman
Maar matig beviel

Als commandant voor het
Javazeezeegevecht
Hadden de Jappen
Een torpedofiel

4
David en Goliath
Doorman (teleurgesteld)
Seinde: Ik weet dat ik
Vissevoer ben

Maar, als ik vragen mag
Superieurendom
Is kamikaze
Niet meer iets voor hén?

5
Stuur me toch vliegtuigen!
(Noodkreet uit Javazee)
Zonder versterkingen
Red ik het niet!

Al wat hij kreeg was het
Bondgenootschappelijk:
Karel, het spijt ons, hoor
Fokker failliet!

6
Op naar de ondergang
Doorman, de doorzetter
Kreeg in z'n skepsis
(Boem!) spoedig gelijk

Langzaam verdween zijn schip
Diametraliter
Aan de verheffende koers
Van Van Speyk

Ivo de Wijs

(Eerder verschenen in De Tweede Ronde)