Anne Stevenson - The Marriage



The Marriage

They will fit, she thinks,
but only if her backbone
cuts exactly into his rib cage,
and only if his knees
dock exactly under her knees
and all four
agree on a common angle.

All could be well
if only
they could face each other.

Even as it is
there are compensations
for having to meet
nose to neck
chest to scapula
groin to rump
when they sleep.

They look, at least,
as if they were going
in the same direction.

Anne Stevenson (1933)

-----

Het huwelijk

Ze zullen wel passen, denkt ze
maar alleen als haar ruggengraat
precies in zijn ribbenkast valt
en alleen als zijn knieën
precies aanmeren onder haar knieën
en alle vier het eens zijn
over een gemeenschappelijke hoek.

Alles zou in orde zijn
als ze elkaar
maar zouden kunnen aankijken.

Maar zelfs zoals het nu is
zijn er compensaties
voor het elkaar tegen moeten komen
neus tegen nek
borst tegen schouderblad
lies tegen romp
als ze slapen.

Het lijkt in ieder geval
alsof ze
de zelfde kant op gaan.