Lizzy Sara May - Nostalgie 4


Nostalgie 4

De een bewaart in kasten zakelijkheid
terwijl de ander bij het openmaken
radeloos wordt
hij zoekt en kan niet vinden
verliest zich in een oude brief
agenda en vergeten namen
in wanhoop bergt hij alles op

Gelukkig is degene die naar voren
streeft hij heeft een kalmer harteklop
dan hij die omkeert slentert langs
de kronkelwegen waar het verleden
als een paasei is verstopt

Lizzy Sara May (1918-1988)

Foto Lizzy Sara May, © Chris van Houts, Amsterdam